Контакт

  • Контакт центар 155 66
  • е-маил info@nova.com.mk
  • Адреса
    Ул. „1737“ бр.32, влез 1, локал 45 ( Палата Зум)
    1000 Скопје, Р. Македонија

Контактирајте не

Email-image
емаил info@nova.com.mk
Email-image
Контакт центар 155 66
Email-image
Сектор штети steti@nova.com.mk

Ви благодариме Наскоро нашите агенти ќе ви враќаат одговор