Дводневна обука во Велес

Друштвото за осигурување НОВА АД Скопје, во текот на викендот одржа интерактивна обука за сите вработени во компанијата. Потребата за надоградба на знаењето од осигурување како основен елемент и предуслов за успешна продажба, во согласност и со долгорочните цели на компанијата, за остварување [...]

Обука 02-03-2018

Асоцијација за е-трговија на Македонија<

Друштво за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, како членка на Асоцијација за е-трговија на Македонија со свој претставник учествуваше на дводневна тренинг обука “Ladies in e-commerce” која покриваше голем дел од аспектите на е-трговијата и кои сметаме дека ќе придонесат на нудење на подобри услуги на нашите клиенти и развивање на онлајн понудата на нашите услуги.

12-04-2018
е-трговија

На ден 31.03.2018 во хотел Инекс Горица во Охрид беше организирана тркалезна маса.

Прво се оддржа презентација околу постигнатите резултати и идни предизвици како и доделување на награди на најуспешните филијали. Нај голем дел од состнокот беше посветен на групите работници каде се дискутираше за деловните процеси како и идните планови на друштвото

31-03-2018
Средба

Контактирајте не

Email-image
емаил info@nova.com.mk
Email-image
Контакт центар 155 66
Email-image
Сектор штети steti@nova.com.mk

Ви благодариме Наскоро нашите агенти ќе ви враќаат одговор