НЕЗГОДА

Никогаш не знаеме која е наредната замка во животот! Што не чека дома, на работа, на пат кон училиштето…

Живееме многу динамично, а со тоа се зголемуваат шансите и за непријатни случки, ненадејна незгода, пад или удар, со тешки последици.

Првата мисла што ни доаѓа на ум во таквите моменти е непроценливата важност на здравјето, повеќе од се друго во животот

Затоа станете наши осигуреници!

НОВА АД Ви ја нуди можноста сами да одлучите во која група потенцијални осигуреници спаѓате:

  • работници

  • ученици и студенти

  • деца на предучилишна возраст

  • членови на домаќинство/а

  • спортисти

Со покритието кое го содржи осигурувањето од последици од несреќен случај или незгода ќе можете полесно да се справите во неизвесните ситуации, каде и да сте, кога и да имате потреба.

Полисата покрива во случај на:

Смрт како последица од несреќен случај

• Трајна загуба на способноста за работа (инвалидитет) како последица од несреќен случај

• Преодна неспособност за работа (дневен надомест) како последица од несреќен случај

• Влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување) како последица од несреќен случајПокритието се однесува на последиците здобиени за време или вон извршувањето на работните задачи.Полиса по Ваш избор

Осигурување за 365 дена во годината:• Месечно

• Индивидуално – за правни и физички лица

• Колективно за правни и и физички лица, членови на колектив

• Индивидуално или групно за членови на домаќинство/а

• Осигурување на спортисти

ПАТНИЧКО

Eдно Патничко осигурување за цел свет

Купивте се што е потребно за патување, за скијање или сончање, билетите и пасошот ги ставивте во џеб – но дали имате Патничко осигурување?

Без оглед дали планирате опуштен семеен одмор на најблиската планина или авантура низ потопли далечни краишта, еден едноставен чекор ќе го направи Вашето патување побезбедно и без стрес - квалитетно Патничко осигурување. Осигурете се од најчестите ризици уште пред да излезете од дома, а подоцна ќе си заблагодарите себеси. НОВА Патничко осигурување нуди флексибилни можности за да ги заштитите своите лични потреби, семејството или колегите.

Земете ги работите во свои раце, тргнете на пат со самодоверба и со НОВА - Патничко осигурување...

 • - Кои се предностите на НОВА Патничкото осигурување?

  1. Целиот свет е една зона;

  2. Три лица и повеќе – 20% попуст;

  3.Осигурување за лица до 70 години; 4. Почнувајќи од само 16 МКД на ден!.

 • - Колку пакети постојат?

  РЕЛАКС

  РЕЛАКССТАНДАРД

  РЕЛАКСПРЕМИУМ

  РЕЛАКСВИП

 • - Што покрива секој пакет?

  РЕЛАКС: 1. Трошоци за амбулантско лекување - до 100 €, за болничко лекување - до 15.000€, за стоматолошки третман - до 100€, враќање на посмртни останки - до 3000€, репатријација по завршено лекување - до 100€, репатријација од странство или од болница, во земјата на живеење - до 3500€.

  СТАНДАРД : 1. Трошоци за лекување: а) поради болест - до 30.000 €; б) поради незгода - до 30.000 € 2. Осигурување од незгода: а) смрт од незгода - 250.000 МКД; б) траен инвалидитет од незгода - 500.000 МКД; 3. Други трошоци за: а) посета на пациент -до 200 €; б) продолжување на престој - до 200 €; в) телефонски повици - до 25 €; г) враќање на деца - до 30.000 €; д) предвремено враќање поради болест или смрт - до 30.000 €; ѓ) враќање на посмртни останки- до 30.000 €.

  ПРЕМИУМ : Дополнително на СТАНДАРД- осигурување на багаж и замена на патни документи...

  ВИП: Дополнително - трансфер на деловни колеги, враќање поради тешка несреќа дома или во службени простории, доцнење/откажување на лет, враќање на возило...

УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Осигурување од последици од несреќен случај/незгода

НОВА АД Ви ја нуди можноста сами да одлучите во која група потенцијални осигуреници спаѓате:

 • работници
 • ученици и студенти
 • деца на предучилишна возраст
 • членови на домаќинство/а
 • спортисти

Со покритието кое го содржи осигурувањето од последици од несреќен случај или незгода ќе можете полесно да се справите во неизвесните ситуации, каде и да сте, кога и да имате потреба.

НАСТАНИ И НОВОСТИ

banking Повеќе

Дводневна обука во Велес

Друштвото за осигурување НОВА АД Скопје, во текот на викендот одржа интерактивна обука за сите вработени во компанијата. Потребата за надоградба на знаењето од осигурување како основен елемент и предуслов за успешна продажба, во согласност и со долгорочните цели на компанијата, за остварување [...]

Асоцијација за е-трговија на Македонија

Друштво за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, како членка на Асоцијација за е-трговија на Македонија со свој претставник учествуваше на дводневна тренинг обука “Ladies in e-commerce” која покриваше голем дел од аспектите на е-трговијата и кои сметаме дека ќе придонесат на нудење на подобри услуги на нашите клиенти и развивање на онлајн понудата на нашите услуги.

Контактирајте не

Email-image
емаил info@nova.com.mk
Email-image
Контакт центар 155 66
Email-image
Сектор штети steti@nova.com.mk

Ви благодариме Наскоро нашите агенти ќе ви враќаат одговор